Den-Forbudte-By,-Beijing-2.png
Haka-folk-beboelse-i-Fujian.png
The-Bund-i-Shanghai.png
Wuzhen-i-Zhejiang.png
Terracotta-soldater-i-Xi'an.png
Sanya-på-Hainan.png
Landevej-i-Tibet.png
Fenghuang-i-Hunan.png
Potala-Paladset-i-Lhasa.png
Zhijiajiao-i-Fujian.png

no-headline

Almindelige betingelser

pandabjørn

Bestilling:
Aftalen er bindende for begge parter, når depositum DKK 2000 + evt. afbestillingsforsikring er rettidigt modtaget. Med indbetaling af depositum
bekræfter kunden samtidig at have accepteret de skriftligt meddelte og/eller de i medsendte katalog oplyste vilkår for rejsen. Stemmer den modtagne
ordrebekræftelse ikke overens med det bestilte, skal der straks rettes henvendelse til Sinex Rejser. Er depositum ikke indbetalt inden den angivne frist,
bortfalder aftalen. Dog anmodes der om at Sinex Rejser kontaktes, såfremt rejsen ikke ønskes.

 

Bestilling Fly og Hotel:

Individuelle bestillinger Fly og Hotel, vil i tilbuddet indeholde en tilbud gældende til dato. Accepteres tilbuddet, er det forudsat, at indbetaling af det fulde beløb for rejsen er gjort senest på denne dato. Vil fremgå af fremsendte faktura.


 

Flybilletter:

Indeholder tilbuddet individuelle flybilletter, vil der være en udstedelsesfrist for tilbudte flybilletter. Det forudsættes at flybilletter er betalt inden udstedelse, og der vil derfor blive fremsendt faktura for billetter således at indbetaling kan indgå til Sinex Rejser forud for udstedelse af flybilletter.

Er indbetaling for flybilletter ikke indgået til Sinex Rejser forud for udstedelse af billetter, udstedes billetter ikke og den tilbudte pris for flybilletter er ikke gældende længere. Ønsker man at fastholde flyrejsen skal en ny booking foretages. Herved kan den tidligere tilbudte pris ændre sig.

 


Slutbetaling:

Depositum forfalder til betaling 48 timer efter modtagelse af faktura. Flybilletter betales forud for udstedelse. Dato for indbetaling af beløb for flybilletter vil fremgå af tilbud. Restbeløb forfalder til betaling 70 dage før afrejse. Hvis rejsen bestilles senere end 70 dage før afrejse, forfalder hele beløb til betaling 48 timer efter modtagelsen.


Indbetaling:
Check, Dankort, Kreditkort, Kontant eller Bankoverførsel (husk at oplyse faktura nr.). På kontoret kan der betales med danske eller udenlandske kreditkort. Dog ikke indkøbsforeningskort.

Følgende kreditkort kan benyttes.

Mastercard, Visa og Amex

Ved betaling med kreditkort påberegnes et gebyr på 1,25% af beløbet.


Aflysning:
Sinex Rejser har ret til at aflyse rejsen af følgende årsager: Katastrofer, krigshandlinger, uroligheder, strejke og lignende i hvilke tilfælde Sinex Rejser
er forpligtet til snarest at underrette de tilmeldte rejsedeltagere. Såfremt der ikke er den fornødne tilslutning, så er rejsearrangøren berettiget til at aflyse indtil 21 dage før afrejse, hvorefter det fulde beløb refunderes.


Prisændringer:
Rejsearrangøren er berettiget til at fremsende opkrævning på prisforhøjelse i tilfælde af stigende transport og indkvarteringsomkostninger samt ændrede valutaforhold.
For grupperejser skal gyldig prisforhøjelse skal være kunden i hænde senest 21 dage før afrejse. Såfremt forhøjelsen er større end 10 %, er kunden berettiget til at hæve handlen og få det fulde indbetalte beløb retur.
For Flybilletter tages der altid forbehold for prisen helt op til udstedelsesdatoen, idet luffartselskaber kan ændre et olietillæg eller anden afgift umiddelbart før billetudstedelse.
Forhøjelse af olietillæg eller anden afgift vedrørende flybilletter faktureres til kunder.


Tillæg:
Hvis man rejser alene, betales enkeltværelsestillæg.


Afbestilling:
• Indtil 66 dage før afrejsen:
Ekspeditionsgebyr på 2000 kr. (depositum) pr. person samt evt. afbestillingssikring.
• Fra 65 dage til 15 dage før afrejsen:
Ekspeditionsgebyr på 85% af den totale pris, samt evt. afbestillingssikring.
• Mindre end 15 dage før afrejsen:
Rejsens fulde beløb er tabt.
Udeblivelse, uudnyttede ydelser m.v.:
Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke
tiltræde eller fuldføre rejsen pga. manglende rejsedokumenter, som f.eks. gyldigt pas, nødvendige visa og vaccinationsattester etc., har arrangøren ret
til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er
bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.
• Flybilletter

Udstedte flybilletter kan ikke refunderes


Andet:
• Grupperejser forudsætter en deltagelse på mindst 10 personer.

• Udflugtsture i forbindelse med grupperejser kræver at mindst 10 personer deltager

• Dansk rejseleder ved minimum 15 personer (Kun for standardgrupperejser, specialtilbud har andre regler der er beskrevet i tilbuddet)
• Der bør beregnes ca. RMB 50 per person per udflugtsdag i drikkepenge.
• Ved gennemførelse af ture med mindre end 10 personer betragtes rejsen som værende en   individuel rejse, hvorved grupperabat ikke kan opnås.


Forbehold vedrørende turens gennemførelse:
• Ændring af indkøbsforhold
• Ændringer i programmet afledt af seværdigheders åbningstid samt evt. lukning pga. renovering
• Ændring af afgifter og skatter
• Kursændringer samt prisstigninger der ligger udenfor Sinex Rejsers indflydelse
• Vejrforhold
• Gæsters fysiske formåen
• Akut opståede situationer der nødvendiggør en ændring af programmet

• Ved rejser til Tibet tages der forbehold for den kinesiske regerings politik omkring indrejse til Tibet, Den kinesiske regerings aflysning af reservationer og tog i henhold til denne politik.


Bemærkninger iøvrigt:
• Helbredsbetingelser: Deltagere er ansvarlig for deres egen helbredssituation og må i tvivlstilfælde konsultere egen læge forud for afrejse. Derudover er deltagerne ansvarlig for egen vaccination og bør spørge egen læge om korrekte vaccinationer i henhold til de områder i Kina der besøges under turen
• Rejsedokumenter: Alle rejsedeltagere må være i besiddelse af et gyldigt pas, der skal have en udløbsdato der rækker et ½ år videre end fastlagt hjemrejsedato. Endvidere skal alle rejsedeltagere have et gyldigt visum til Kina, Sinex Rejser hjælper gerne med ansøgning og udstedelse af visum til Kina
• Bagageregler: Der henvises til luftfartselskabernes egne oplysninger om medbragt bagage


 tilmelding til rejse

Udflugter i Kina

Visum til Kina

Generelle betingelser

betaling

Rabatter

 Gebyrer

praktisk info

Nyttige links

hoteller 

Hoteller i Sanya

Hainan udflugter

Studierejser 

Firma og erhvervsrejser 

Ekstraarrangementer i Kina

SOS i Kina

Bagageregler

Nedbør og Temperatur i Kina

Nyheder og information

Foredrag om Kina

video

 

 facebook        nyhedsbrev Nyhedsbrev

 

 Check my trip

  

Sinex Rejser ApS, Trondhjemsgade 11 parterre 2100 København Ø  tlf: 33882266 Fax: 33882269 rejser@sinex.dk www.sinex.dk